კლინიკა მედინა

ირის ბორჩაშვილის ჯანმრთელობის ცენტრი “მედინა” 150 საწოლზე გათვილი მრავალპროფილური სამედიცინო დაწესებულებაა, რომელიც პაციენტებს სთავზობს 24 საათიან სამედიცინო მომსახურებას.

ორსულთა პატრონაჟის სახელმწიფო პროგრამა

ირის ბორჩაშვილის ჯანმრთელობის ცენტრ “მედინაში” ორსულთა პატრონაჟის
სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესაძლოა ისარგებლოთ 8 უფასო ვიზიტით და
ჩაიტაროთ დიაგნოსტიკური კვლევები.

ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის ფარგლებში, დარეგისტრირებული
ორსულებისათვის იფარება:

პირველი ვიზიტი – 13 კვირის ორსულობის ვადამდე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია
ბ) სისხლის საერთო ანალიზი
გ) შარდის კულტურალური გამოკვლევა
დ)სისხლის ჯგუფისა და რეზუს-კუთვნილების განსაზღვრა
ე) რეზუს-ანტისხეულებზე ტესტირება რეზუს-უარყოფითი სისხლის კუთვნილების
ქალებში
ვ) სკრინინგული ტესტები (B ჰეპატიტის ვირუსი, C-ჰეპატიტის ვირუსი, აივ ინფექცია და
სიფილისი)
ზ)ულტრაბგერითი გამოკვლევა

მეორე ვიზიტი – ორსულობის-18-20 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია
ბ) ულტრაბგერითი გამოკვლევა

მესამე ვიზიტი – ორსულობის 26 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია
ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა
გ) ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში
დ) რეზუს-ანტისხეულებზე ტესტირება რეზუს-უარყოფითი სისხლის კუთვნილების
ქალებში
ე) სკრინინგი გესტაციურ დიაბეტის გამოვლენის მიზნით

მეოთხე ვიზიტი – ორსულობის 30 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია
ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა

მეხუთე ვიზიტი – ორსულობის 34 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია
ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა

მეექვსე ვიზიტი – ორსულობის 36 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია
ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა
გ)ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში

მეშვიდე ვიზიტი – ორსულობის 38 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია
ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა

მერვე ვიზიტი – ორსულობის 40 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია
ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა.

ორსულთა მეთვალყურეობას ახორციელებენ ჯანმრთელობის ცენტრ “მედინას”
პროფესიონალი და მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე მეან-გინეკოლოგები: