ორსულთა პატრონაჟი

ორსულთა პატრონაჟის სახელმწიფო პროგრამა

ირის ბორჩაშვილის ჯანმრთელობის ცენტრ “მედინაში” ორსულთა პატრონაჟის
სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესაძლოა ისარგებლოთ 8 უფასო ვიზიტით და
ჩაიტაროთ დიაგნოსტიკური კვლევები.

ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის ფარგლებში, დარეგისტრირებული
ორსულებისათვის იფარება:

პირველი ვიზიტი – 13 კვირის ორსულობის ვადამდე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია
ბ) სისხლის საერთო ანალიზი
გ) შარდის კულტურალური გამოკვლევა
დ)სისხლის ჯგუფისა და რეზუს-კუთვნილების განსაზღვრა
ე) რეზუს-ანტისხეულებზე ტესტირება რეზუს-უარყოფითი სისხლის კუთვნილების
ქალებში
ვ) სკრინინგული ტესტები (B ჰეპატიტის ვირუსი, C-ჰეპატიტის ვირუსი, აივ ინფექცია და
სიფილისი)
ზ)ულტრაბგერითი გამოკვლევა

მეორე ვიზიტი – ორსულობის-18-20 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია
ბ) ულტრაბგერითი გამოკვლევა

მესამე ვიზიტი – ორსულობის 26 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია
ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა
გ) ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში
დ) რეზუს-ანტისხეულებზე ტესტირება რეზუს-უარყოფითი სისხლის კუთვნილების
ქალებში
ე) სკრინინგი გესტაციურ დიაბეტის გამოვლენის მიზნით

მეოთხე ვიზიტი – ორსულობის 30 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია
ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა

მეხუთე ვიზიტი – ორსულობის 34 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია
ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა

მეექვსე ვიზიტი – ორსულობის 36 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია
ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა
გ)ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში

მეშვიდე ვიზიტი – ორსულობის 38 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია
ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა

მერვე ვიზიტი – ორსულობის 40 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია
ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა.

ორსულთა მეთვალყურეობას ახორციელებენ ჯანმრთელობის ცენტრ “მედინას”
პროფესიონალი და მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე მეან-გინეკოლოგები:

  •  ჯუმბერ უნგიაძე
  • ნათია ზამთარაძე
  • ირინა ნიკურაძე
  • ხათუნა ჯორბენაძე
  • ინდირა ბოლქვაძე
  • ხათუნა სამნიძე
  • ნათია ველიაძე
  • ქეთი ფარტენაძე.