მეან – გინეკოლოგია

ირის ბორჩაშვილის ჯანმრთელობის ცენტრ „მედინაში“ მუშაობენ რეგიონის წამყვანი
სპეციალისტები. კლინიკაში ოპერაციები ტარდება ბოლო თაობის ლაპარასკოპზე.
უპირატესობა ენიჭება მცირე ინვაზიურ ოპერაციებს, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში
ასეთივე წარმატებით ტარდება ლაპარასკოპიული ოპერაციებიც.

თქვენ ჩვენთან შეგიძლიათ ჩაიტაროთ ყველა სახის გინეკოლოგიური ოპერაცია
საშვილოსნოზე და დანამატებზე:

 • რადიკალური ჰისტერექტომია
 • საშვილოსნოს საშოსმხრივი ექსტირპაცია
 • ვენტროფიქსაცია
 • კონსერვატიული მიომექტომია
 • საშვილოსნოს ამპუტაცია
 • საშვილოსნოს ყელის პლასტიკა
 • სასქესო ორგანოების პლასტიკური ოპერაციები, განვითარების ანომალიების გამო
 • საშვილოსნოს გარე ორსულობა
 • სხვადსხვა სახის კისტები
 • ონკო-გინეკოლოგიური დიდი ოპერაციები
 • სხვა გინეკოლოგიური მანიპულაციები