ორთოპედ-ტრავმატოლოგა

რის ბორჩაშვილის ჯანმრთელობის ცენტრ „მედინას“ ორთოპედ – ტრავმატოლოგები უზრუნვეყოფენ ყველა სახის მოტეხილობის ოპერაციულ მკურნალობას, ასევე გადაუდებელი და გეგმიური ორთოპედ-ტრავმატოლოგიური ოპერაციების ჩატარებას, კერძოდ:

  • მენჯ-ბარძაყის
  • მუხლის
  • კოჭ-წვივის
  • მხრის
  • იდაყვის
    სახსრების ენდოპროთეზირებას და სხვა სახის ორთოპედიულ ოპერაციებს.

ჯანმრთელობის ცენტრ “მედინაში” სამედიცნო მომსახურება ფინანსედება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამითა და აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამებით.

“მედინაში” ორთოპედ-ტრავმატოლოგიური სერვისების მიღება შესაძლებელია ყოველდღე 24/7-ზე.

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ექიმი ორთოპედ-ტრავმატოლოგი – გიოგი ფუტკარაძე
ექიმი ორთოპედ – ტრავმატოლოგი – მამუკა თებიძე
ექიმი ორთოპედ – ტრავმატოლოგი – დარინა ცეცხალაძე
ექიმი ორთოპედ – ტრავმატოლოგი – ლევან ჩოგოვაძე
ექიმი ორთოპედ – ტრავმატოლოგი – გიორგი კახიძე
ექიმი ორთოპედ – ტრავმატოლოგი – ბექა თხელიძე

ვიდეო

ვიდეო