ხალშობილთა მეტაბოლური სკრინინგი

ირის ბორჩაშვილის ჯანმრთელობის ცენტრ „მედინაში” დაიწყო ახალშობილთა მეტაბოლური სკრინინგი.

სკრინინგის მიზანია, თანდაყოლილი მეტაბოლური დარღვევების დროული აღმოჩენა და განვითარების დარღვევების შეუქცევადი პროცესების თავიდან აცილება.

კვლევა მოიცავს, 0-1 თვის ასაკის ახალშობილის სკრინინგს 35-ზე მეტ დაავადებაზე.

სკრინინგის დადებითი პასუხის შემთხვევაში დიაგნოზის დასადასტურებლად ხდება კონფირმაციული კვლევის ჩატარება.

ახალშობილთა მეტაბოლური სკრინინგი ტარდება აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის პროგრამის ფარგლებში, აჭარაში რეგისტრირებული 0-1 თვის ახალშობილებისთვის.

მეტაბოლური სკრინინგის კვლევას ატარებს ახალშობილთა უფროსი მედდა, ქეთი კუნჭულია.