“მედინას” სამძიმარი და მხარდაჭერა თურქ ხალხს

“Iris Borchashvili Medina Sağlık Merkezi” olarak Türkiye’de meydana gelen yıkıcı depremden derin üzüntü duyuyoruz. Türk halkının acısını paylaşıyoruz. Depremden etkilenen insanlara ve  ailelerine desteğimizi ifade ederiz.

Merkezimizin kurucusu ve Genel Müdürü depremzedeleri kabul etmeye ve gerekli tıbbi yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu bildirmiştir.

————————–

Health Care Center “Medina” after Iris Borchashvili expresses its deep sorrow for the devastating earthquake in Turkey. We share the heartache of the Turkish people and express our support to the families of the victims.

According to the founder and general director of “Medina”, the clinic is ready to receive earthquake victims and provide appropriate medical assistance.

————————

ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრ “მედინა” ღრმა მწუხარებას გამოხატავს თურქეთში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის გამო. ვიზიარებთ თურქი ხალხის გულისტკივილს და თანადგომას ვუცხადებთ დაღუპულთა ოჯახებს.

“მედინას” დამფუძნებლისა და გენერალური დირექტორის გადაწყვეტილებით, კლინიკა მზად არის მიიღოს მიწისძვრის შედეგად დაშავებულები და გაუწიოს შესაბამისი სამედიცინო დახმარება.